องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติหมู่บ้านเป้าหมาย ชุมชนหมู่ที่ 7 ต.ลาดบัวหลวง
รายละเอียด : วันนี้ 8 มิ.ย.65 เวลา13.30น. ♦️♦️นายสมบูรณ์ กฤษสอาดใจ นายกอบต.ลาดบัวหลวง มอบหมายให้นายสมบุญ การมิตรี รองนายกอบต.ลาดบัวหลวง เป็นตัวแทนร่วมพิธีเปิด #โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติหมู่บ้านเป้าหมาย ชุมชนหมู่ที่ 7 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา และร่วมลงนามข้อตกลงโครงการบำบัดผู้ติดยาเสพติดในชุมชนหมู่ที่ 7 ตำบลลาดบัวหลวง โดยมีนายอดิเรก อุ่นโอสถ นายอำเภอลาดบัวหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมด้วย พระครูสังฆรักษ์ เที่ยงเพ้ง เจ้าอาวาสวัดใหม่หญ้าไทรผกก.สภ.ลาดบัวหลวง สาธารณสุขอำเภอลาดบัวหลวง รพ.สต.ลาดบัวหลวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. อสม. และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม ณ ศาลาการเปรียญวัดใหม่หญ้าไทร ม. 8 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
ผู้โพส : สำนักปลัด