องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารับรองแบบแปลนก่อสร้าง 8 โครงการ
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้า มอเตอร์ 3 เฟส
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่กล้องวงจรปิด(ศพด.วัดหญ้าไทร)
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file รายงานผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาฉีดพ่นยากำจัดวัชพืช หมู่ที่ 1,4-9 ต.ลาดบัวหลวง
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อแพมเพิส สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียง ประจำเดือน ก.พ. 67
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ราย นายสมาน ไตรสินธ์ ม.1
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(สำนักปลัด)จำนวน 2 รายการ
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองการศึกษา จำนวน 13 รายการ
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(สป.) 24 รายการ
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(สป.) 53 รายการ
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง 29 รายการ
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(ศพด.) 16 รายการ
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(กองช่าง) 9 รายการ
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) 4 รายการ
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร (สป.) 1 รายการ
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(สป.) 6 รายการ
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กองช่าง) 8 รายการ
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง 45 รายการ
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 3
1 - 20 (ทั้งหมด 655 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33