องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องจักรขุดลอกดิน หมู่ที่ 9
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องจักรขุดลอกคฃดินในลำคลอง หมู่ที่ 1,7
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ในการฉีด ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file รายงานผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ม.1 ประจำเดือน มีนาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์(กองคลัง)
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคลุมผิวจราจร(น้ำอ้อย)
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดสถานที่ตามโครงการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file สรุปผลจ้ดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาส 2 ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ปี2566
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรางวับสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราีา ซื้อแพมเพิส สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ประจำเดือน เมษายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอย ม.1 ประจำเดือน เมษายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมวัสดุมุงหลังคาฝ้าภายนอกสำนักปลัด
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการละศีลอดประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ โตโยต้า วีโก้
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สด วันงานท้องถิ่นไทยประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อที่ดิน จำนวน 3 ไร่ 1 งาน 41 ตารางวา poll
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 11
1 - 20 (ทั้งหมด 458 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23