องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองเมฆขลา(ฝั่งทิศตะวันตก)ม.5
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยบ้านนายมุด
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยข้างบ้านนายอำนวย
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกสายเลียบคลองโคกกาบ-กุดชี หมู่ 1,5,7
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file รายงานผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศผู้ชนุการเสนอราคา จ้างเมหาโครงการซ่อมบำรุงที่วิดน้ำ ม.1 ต.ลาดบัวหลวง
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศผู้บนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองอ้ายไทร ม.8
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนผิจราจรเทหินคลุก หมู่ 1,5,6,9 ต.ลาดบัวหลวง
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟ LED ขนาด 100 วัตต์ จำนวน 60 อัน
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน ม.5บริเวณซอยโคกกาบ-กุดชี
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการว่างท่อประปาหมู่บ้าน ม.5 บริเวณรินถนนซอยสนามมวย ม.5,6 ต.ลาดบัวหลวง
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก สายเลียบคลองหัวแมลงวัน ม.6 ต.ลาดบัวหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก สายเลียบคลองเหนือวัดสุทธาวาส ม.4,6 ต.ลาดบัวหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารับรองแบบแปลนก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาอาหารว่างผู้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมู่ที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ม.1,4,5,6,7,9 จำนวน 86 จุด
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
find_in_page เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้าง คสล. สายเลีบยคลองอ้ายไทร ม.8 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา ตามประการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง ลว. 31 ส.ค. 65 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลีบยคลองอ้ายไทร ม.8 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file แบบโครงการก่อสร้าง คสล. สายเลีบยคลองอ้ายไทร ม.8 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 11
1 - 20 (ทั้งหมด 333 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17