องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ลิ้งค์
image กิจกรรมทั่วไป
ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/bzyjqg
ขอเชิญชวน ประชาชนผู้ไม่ทนต่อการทุจริตร่วมรับชมพร้อมกันทั้งประเทศ วันที่ 8 ธันวาคม 2566 วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
สร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด
ประชุมมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
12 สิงหาคม "วันผ้าไทยแห่งชาติ"
กิจกรรให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามโครงการควบคุมและป้องกันและไข้เลือดออก
 
camera_alt ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ หมู่ที่ 4 ตำบลลาดบัวหลวง
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
โครงการจัดประชุมประชาคมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน และแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง ประจำปี 2566
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565
จิตอาสาตำบลคุณธรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ รพ.สต.ลาดบัวหลวง
ประชาสัมพันธ์กลุ่มแม่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านตระพังโคลน มีพริกแกงต่างๆจำหน่าย ท่านใดสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์ 0867016967
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565 ถวายวัดในพื้นที่ 3 แห่ง
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของบริโภค
 
folder ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2567
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview2
ประกาศรายงานตรวจสอบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview13

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
แสดงตนรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview18
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : pageview22

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารับรองแบบแปลนก่อสร้าง 8 โครงการ
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview1
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้า มอเตอร์ 3 เฟส
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview1
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่กล้องวงจรปิด(ศพด.วัดหญ้าไทร)
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview1
รายงานผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview3

thumb_up facebook อบต.ลาดบัวหลวง
facebook

facebook อบต.ลาดบัวหลวง

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายสมบูรณ์ กฤษสอาดใจ
นายก อบต.ลาดบัวหลวง
โทร : 0802611791
นายสมบูรณ์ กฤษสอาดใจ
นายก อบต.ลาดบัวหลวง
โทร : 0802611791

สถิติ sitemap
วันนี้ 81
เดือนนี้6,758
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)30,620
ทั้งหมด 162,981


cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
22/02/2567

การประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์
สน.บถ.
28/02/2567
28/02/2567
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กค.
28/02/2567
28/02/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 13
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 13]
กค.
28/02/2567
28/02/2567
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน
กค.
28/02/2567
28/02/2567
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กศ.
28/02/2567
28/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ