องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
check_circle วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ หน่วยงาน
วิสัยทัศน์ “มูลนิธิชัยพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่เกษตรกรรม คมนาคมสะดวก ชุมชนปลอดภัยเข้มแข็ง ประชาชนอยู่ดีมีสุข ยึดมั่นธรรมาภิบาล”