องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
account_box คณะผู้บริหาร
นายสมบูรณ์ กฤษสอาดใจ
นายก อบต.ลาดบัวหลวง
โทร : 0802611791
นายสมบุญ การมิตรี
รองนายก อบต.ลาดบัวหลวง
โทร : 0891486081
นายศรียนต์ สุขลักคินี
รองนายก อบต.ลาดบัวหลวง
โทร : 0851826760
นางทัศนีย์ เสนีย์วงษ์
เลขานุการ นายก อบต.ลาดบัวหลวง
โทร : 0656210161