องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
check_circle ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
การนับถือศาสนา มี 2 ศาสนา คือ  ศาสนาพุทธ 1. วัด จำนวน 3 แห่ง 1) วัดอินทอารี ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 2) วัดใหม่หญ้าไทร ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 3) วัดสุทธาวาส ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 2. สำนักสงฆ์ จำนวน ๑ แห่ง สำนักปฏิบัติธรรมแก้วมณีนนท์นพเก้า (วัดแก้วมณี) ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา  ศาสนาอิสลาม มัสยิดอัลฟุรกอน จำนวน ๑ แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต.ลาดบัวหลวง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา