องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
folder ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)
insert_drive_file ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมารายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 20
find_in_page ประชาสัมพันธ์ช่องทาง ในการรับชำระภาษี อบต.ลาดบัวหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแพมเพิส สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 50 คน ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุติดเตียงหรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ประจำเดือน พ.ค. 66 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file แบบฟอร์ม ภ.ด.ส.10 คำร้องคัดค้านการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file ประกาศรายงานผลดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาส2)ประจำปีงบประมาณ2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 15
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ยกเลิกประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด กองช่าง จำนวน 1 อัตรา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 63
insert_drive_file ประกาศกำนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี 2566 และกำหนดสมัยประชุม สมัยแรก ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 16
insert_drive_file ประกาศการแต่งตั้งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด กองช่าง จำนวน 1 อัตรา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 48
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแพมเพิส สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 50 คน ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุติดเตียงหรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 14
find_in_page ประชาสัมพันธ์ ประกาศของสำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สาขาเสนา เรื่อง เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศ รายงาแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(1)ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 29
description ข้อมูลนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง เรื่อง ประกาศบัญชีประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 20
insert_drive_file นำส่งงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่นๆ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 22
1 - 20 (ทั้งหมด 173 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9