องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
folder ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)
insert_drive_file ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 4 6 ตำบลลาดบัวหลวง จำนวน 19 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file ประกาศเพิ่มเติมอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมของทรัพย์สิน poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรเดิมลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ หมู่ที่ 1 6 ตำบลลาดบัวหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file ประกาศประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 ในการนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 43
insert_drive_file ประกาศประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสอราคาจ้างเหมาจัดอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ในวันจันทร์ืั้ 6 มิถุนายน 2564 ในการนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 23
find_in_page ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (ประเภททักษะ) จำนวน 1 อัตรา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเหลียบคลองสระพังโคลน (ทิศตะวันออก) หมู่ 4 ตำบลลาดบัวหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 16 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครู poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 124
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ จำนวน 13 ชุด สำหรับประชาชนที่มีความเสี่ยงสูง (บุคคลในครอบครัวของผู้ติดเชื้อ ปละบุคคลที่ใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ) และได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรับรองแบบแปลนก่อสร้าง จำนวน 9 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file แบบคำร้องขอรับบริการเก็บมูลฝอย poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 114
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาศที่ 1/ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 99
1 - 20 (ทั้งหมด 145 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8