องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
image กิจกรรมทั่วไป
ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [18 มกราคม 2567]
ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/bzyjqg [16 มกราคม 2567]
ขอเชิญชวน ประชาชนผู้ไม่ทนต่อการทุจริตร่วมรับชมพร้อมกันทั้งประเทศ วันที่ 8 ธันวาคม 2566 วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) [7 ธันวาคม 2566]
สร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด [1 กุมภาพันธ์ 2566]
ประชุมมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) [9 มกราคม 2566]
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล [9 ธันวาคม 2565]
12 สิงหาคม "วันผ้าไทยแห่งชาติ" [22 สิงหาคม 2565]
กิจกรรให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคตามโครงการควบคุมและป้องกันและไข้เลือดออก [15 กรกฎาคม 2565]
กิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคตามโครงการคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม [14 กรกฎาคม 2565]
กิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและผู้ป่าวเรื้อรัง [14 กรกฎาคม 2565]
1 2 1 - 10 (ทั้งหมด 20 รายการ)