องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
insert_drive_file ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานจากประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ grade
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview21
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงาน จากประเภททั่วไป เป็นวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview31
insert_drive_file ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ grade
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : pageview28
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : pageview31

chat_bubble แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview4
insert_drive_file แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 เพิ่มเติม grade
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview39
insert_drive_file แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview70
insert_drive_file ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview74

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
insert_drive_file ประกาศผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแพมเพิส สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียง เดือน ก.ย.66
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ผู้เข้าอบรมและของสมนาคุณในการดูงาน จ.กาญจนบุรี
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Brother จำนวน 7 หลอด(กองการศึกษา)
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Brother จำนวน 8 หลอด(ศพด.)
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview5

folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
insert_drive_file รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview67
insert_drive_file รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview60
insert_drive_file รานงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview52

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม