องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง เรื่อง รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน grade
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview19
insert_drive_file การจัดทำรายงานสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนตุลาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview116
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview114
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอเรื่องข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview187
insert_drive_file ประกาศเทสบาลตำบลชำฆ้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview190

chat_bubble แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview36
insert_drive_file ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview52
insert_drive_file เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview137
insert_drive_file เผยแพร่แผ่นการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview135
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview131

folder ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยข้างบ้านนายอำนวย
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยบ้านนายมุด
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview6
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองเมฆขลา(ฝั่งทิศตะวันตก)ม.5
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกสายเลียบคลองโคกกาบ-กุดชี หมู่ 1,5,7
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview5
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนผิจราจรเทหินคลุก หมู่ 1,5,6,9 ต.ลาดบัวหลวง
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : pageview6

folder รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
insert_drive_file รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview44
insert_drive_file รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2563 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview36
insert_drive_file รานงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2562 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : pageview35

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม