องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
camera_alt ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ หมู่ที่ 4 ตำบลลาดบัวหลวง [6 กรกฎาคม 2566]
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา [25 พฤษภาคม 2566]
โครงการจัดประชุมประชาคมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน/หมู่บ้าน และแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง ประจำปี 2566 [12 พฤษภาคม 2566]
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 [5 กันยายน 2565]
จิตอาสาตำบลคุณธรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ รพ.สต.ลาดบัวหลวง [22 กรกฎาคม 2565]
ประชาสัมพันธ์กลุ่มแม่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านตระพังโคลน มีพริกแกงต่างๆจำหน่าย ท่านใดสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่เบอร์ 0867016967 [15 กรกฎาคม 2565]
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2565 ถวายวัดในพื้นที่ 3 แห่ง [12 กรกฎาคม 2565]
ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของบริโภค [8 กรกฎาคม 2565]
โครงการคุณธรรมจริยธรรมในเด็กปฐมวัย ประจำปี 2565 [22 มิถุนายน 2565]
ร่วมทำบุญตักบาตรวันพระและฟังธรรมเทศนา ณ วัดสุทธาวาส วิปัสสนา [22 มิถุนายน 2565]
1 2 3 1 - 10 (ทั้งหมด 30 รายการ)