องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
account_box กองช่าง
จ่าสิบเอกวงศ์วรรธน์ ขำอรุณ
นักพัฒนาชุมชน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
นายภูมิพัฒน์ สง่าภาคภูมิ
นายช่างโยธา
นายณรงค์ศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
คนงานทั่วไป
นายนนทวัฒน์ เซ็นหลวง
คนงานทั่วไป
ว่าที่ ร.ต.หญิง สุพัตรา ทรงเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ