องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
account_box กองช่าง
นางสาวจำลอง เณวิลัย
นักวิชาการคลัง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าที่ ร.ต.หญิง สุพัตรา ทรงเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายณรงค์ศักดิ์ ศรีสวัสดิ์
คนงานทั่วไป
นายนนทวัฒน์ เซ็นหลวง
คนงานทั่วไป