องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง เรื่อง รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file การจัดทำรายงานสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนตุลาคม 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 117
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 114
photo เทศบาลตำบลบ้านซ่อง ขอเชิญชวนประชาชนในเขต อ.พนมสารคาม ผู้ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด 19 มาก่อน เข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มแรก (ซิโนแวค) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160
photo องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง ขอประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการดำเนินการจัดตั้งอุทยานธรณีชัยภูมิ (Chaiyaphum Geopark) ให้ประชาชนได้เกิดการรับรู้โดยทั่วกัน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file ประกาศเทสบาลตำบลชำฆ้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอเรื่องข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187
insert_drive_file ประกาศรายงานความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 139
insert_drive_file การตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบ้านผู้ใหญ่มาก หมู่ที่ 3 ตำบลบางหัก อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
insert_drive_file การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบ้านผู้ใหญ่พยุง(ตอนที่ 2) หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
photo ลงพื้นที่ตัดต้นไม้ที่ล้มทับทาง ทำให้กีดขวางเส้นทางจราจร ไป – มา ของชาวบ้าน ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลคำโตนด poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
insert_drive_file การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบ้านศรีเสม็ด หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
insert_drive_file ประวัติตำบลและข้อมูลวัดในเขตตำบลยางคำองค์การบริหารส่วนตำบลยางคำ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 151
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์บริเวณที่ทำการ อบต.เกาะลอยบางหัก หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะลอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 156
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการปรับปรุงถนน สายข้างสระน้ำสาธารณะบ้านบางหัก หมู่ที่ 1 ตำบลบางหัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการขยายไหล่ถนน สายบ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 2 ตำบลบางหัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
photo ประชาสัมพันธ์ ทิ้งหน้ากากอนามัยปลอดภัยลดโอกาสแพร่เชื้อ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 119
insert_drive_file ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 121
photo การปฺฎิบัติงานของทีมงานแพทย์ฉุกเฉิน อบต.หลุมข้าวร่วมกับรพ.สต.ท่ากระทุ่มและรพ.สต.หลุมข้าว poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 125
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวตะแบง (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
1 - 20 (ทั้งหมด 415 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21