messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ขอเชิญชวน ประชาชนผู้ไม่ทนต่อการทุจริตร่วมรับชมพร้อมกันทั้งประเทศ วันที่ 8 ธันวาคม 2566 วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ตั้งแต่เวลา 08.00 น เป็นต้นไป ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 31
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 25
แสดงตนรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 27
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2567 - 2569) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 37
ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานจากประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 102
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงาน จากสายงานประเภททั่วไปเป็นสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 45
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงาน จากประเภททั่วไป เป็นวิชาการ ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 74
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 72
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 60
find_in_page ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 94
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 45
ประกาศผลคะแนนสอบคัดเลือกภาคความรู้เฉพาะตำแหน่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 34
ประกาศผลคะแนนสอบคัดเลือก ภาค ก และภาค ข poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 42
ประกาศคะแนนผู้สอบข้อเขียนเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 53
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 44
แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 50
ประกาศรับสมัครบุุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 63
ประกาศกองทัพบก เรื่อง ชี้แจงการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2566 | โดย : สำนักปลัด | เปิดอ่าน : 35
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไป poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ตุลาคม 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 83
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 89
1 - 20 (ทั้งหมด 441 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23