องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
check_circle ระบบคมนาคมพื้นฐาน
การเดินทาง
- การคมนาคม/ขนส่ง ใช้เส้นทางบกโดยใช้ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 3006 เส้นลาดบัวหลวง – ไม้ตรา และทางหลวงชนบท หมายเลข 340 เส้นสุพรรณ – ตลิ่งชัน - ถนนในซอย อบต.ลาดบัวหลวง มีจำนวน 9 สาย ขึ้นทะเบียนทางหลวง จำนวน - สาย