ชื่อเรื่อง : ซื้อโครงการจัดซื้อที่ดิน จำนวน ๓ ไร่ ๑ งาน ๔๑ ตารางวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง