ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาปรับปรุงสถานที่พร้อมลงหินคลุก ตามโครงการต้อนรับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามแผนบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ณ วัดใหม่หญ้าไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง