ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมถมดินทำทางข้ามคลองโคกรัก - บางเขน หมู่ที่ ๗ ตำบลลาดบัวหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง