ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยบ้านนายมุด นุชชัยนาท หมู่ที่ ๑ ตำบลลาดบัวหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง