ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยข้างบ้านนายอำนวย สุขเกษม หมู่ที่ ๕ ตำบลลาดบัวหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง