ชื่อเรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2564

ชื่อไฟล์ : FHcgsccFri94917.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้