messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองเมฆขลา(ฝั่งทิศตะวันออก) หมู่ที่ 5,6 ตำบลลาดบัวหลวง กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 1,438.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,628.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 23 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหญ้าไทร(ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างซ่อมแซมพร้อมปรับระดับเทหินคลุกข้าง อบต.ลาดบัวหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างเหมารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๑ ตำบลลาดบัวหลวง(ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed ซื้อโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed ซื้อวัสดุการเกษตร(สารกำจัดวัชพืช) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ศก.๔ นิ้ว หมู่ที่ ๕ ตำบลลาดบัวหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหญ้าไทร(ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พ.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอินทอารี(ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พ.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที ขนาด ๒๐๐ ซีซี. จำนวน ๓๘,๖๑๐ กล่อง สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๓ แห่ง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง ขนาด ๒๐๐ ซีซี. จำนวน ๔,๔๒๐ กล่อง สำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง ภาคเรียนที่ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ศก.๔ นิ้ว หมู่ที่ ๔ ตำบลลาดบัวหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงอาคารหลังสำนักงานเพื่อใช้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลาดบัวหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างโครงการถมดินข้างสำนักงาน อบต.ลาดบัวหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุก หมู่ที่ ๔ สระพังโคลน(ฝั่งทิศตะวันตก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างเหมารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๑ ตำบลลาดบัวหลวง(ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองขวาง (ฝั่งทิศใต้) หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยมัสยิดอัลฟุรกอน หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed จ้างเหมาผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรับรองแบบแปลนก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ซื้อแพมเพิส สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง จำนวน ๕๐ คน ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุติดเตียงหรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมถมดินทำทางข้ามคลอง หมู่ที่ ๖ คลองหัวแมลงวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างเหมาเครื่องจักรขุดลอกดินในลำคลอง หมู่ที่ ๑,๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างเหมาเครื่องจักรขุดลอกดินในคลอง หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลอง หมู่ที่ ๕ คลองขวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสุนัขและแมว และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลอง หมู่ที่ ๔ คลองสระพังโคลน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างเหมาจัดสถานที่ตามโครงการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมวัสดุมุงหลังคาและฝ้าภายนอกสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อโตโยต้า ทะเบียน กน ๗๘๕๖ พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงสถานที่พร้อมลงหินคลุก ตามโครงการต้อนรับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามแผนบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง ณ วัดใหม่หญ้าไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมถมดินทำทางข้ามคลองโคกรัก - บางเขน หมู่ที่ ๗ ตำบลลาดบัวหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้อโครงการจัดซื้อที่ดิน จำนวน ๓ ไร่ ๑ งาน ๔๑ ตารางวา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ซื้อแพมเพิส สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง จำนวน ๕๐ คน ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุติดเตียงหรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองรางหอยขม หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างเหมาผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรับรองแบบแปลนก่อสร้าง จำนวน ๖ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรโดยเทหินคลุก ถนนสายเลียบคลองหัวแมลงวัน(ฝั่งทิศเหนือ) หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๙ ขนาด ศก. ๔ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้อแพมเพิส สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง จำนวน ๕๐ คน ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุติดเตียงหรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed ซื้อแพมเพิส สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง จำนวน ๕๐ คน ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุติดเตียงหรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้(ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มกราคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมถมดินทำทางข้ามคลองหมู่กอง หมู่ที่ ๙ ตำบลลาดบัวหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหญ้าไทร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดสุทธาวาส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างเหมาทำอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอินทอารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 37
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรโดยเทหินคลุก หมู่ที่ ๖ ตำบลลาดบัวหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลอง หมู่ที่ ๖ ตำบลลาดบัวหลวง คลองสระพังโคลน(ฝั่งทิศตะวันตก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างโครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมถมดินทำทางข้ามลำรางคลองสนามมวย หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 38
rss_feed จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมถมดินทำทางข้ามลำรางตลาดเวาะฮ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลลาดบัวหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 34
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑,๔ - ๙ ตำบลลาดบัวหลวง จำนวน ๘๖ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
1 - 50 (ทั้งหมด 145 รายการ) 1 2 3