messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองตลาดเวาะฮ์ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างโครงการวางท่อเมนต์ระบบประปาหมู่บ้าน สายเลียบคลองหมู่กอง(ฝั่งตะวันออก) ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเหมายานพาหนะ(รถปรับอากาศ ๕๐ ที่นั่ง) จำนวน ๓ คัน ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก(อถล.) ในวันที่ ๑๒ - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายเลียบคลองเมฆขลา(ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองเมฆขลา(ฝั่งทิศตะวันออก) หมู่ที่ 5,6 ตำบลลาดบัวหลวง กว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 1,438.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,628.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลงหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อแพมเพิส สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง จำนวน ๖๐ คน ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุติดเตียงหรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายเลียบทางลัด(บ้านกำนัน) หมู่ที่ ๔ - ๖ ตำบลลาดบัวหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียงตามโครงการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อของรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการจัดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๕๒๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC - ๙๑๔๐ CDN จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อแพมเพิส สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง จำนวน ๖๐ คน ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุติดเตียงหรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นเลียบคลองขวาง(ฝั่งใต้) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นเลียบคลองขวาง(ฝั่งใต้) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองเมฆขลา(ฝั่งตะวันตก) หน้าโรงเรียนวัดอินทอารี หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างโครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยภายในเขตตำบล จำนวน ๑๖ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองตะพังโคลน(ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๑ ตำบลลาดบัวหลวง(ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างโครงการวางท่อเมนต์ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างโครงการเสริมดินขยายไหล่ทาง ถนนเลียบทางลัด(บ้านกำนัน) หมู่ที่ ๔ - ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมถมดินทำทางข้ามคลองโคกกาบ(กุดชี) หมู่ที่ ๑,๗ ตำบลลาดบัวหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมถมดินทำทางข้ามคลองตลาดเวาะฮ์ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๒ เครื่อง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองเมฆขลา(ฝั่งทิศตะวันตก) หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองเมฆขลา (ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๔ เครื่อง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อวัสดุตามโครงการละศีลอด ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อซื้อวัสดุคลุมผิวจราจร(น้ำอ้อย) หมู่ที่ ๔,๕,๖,๘ ตำบลลาดบัวหลวง จำนวน ๑๒,๐๐๐ ลิตร ราดถนน จำนวน ๓ สายทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองขวาง(ฝั่งใต้) ทางเข้าศูนย์เรียนรู้มูลนิธิชัยพัฒนา หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองขวาง(ฝั่งใต้) ทางเข้าศูนย์เรียนรู้มูลนิธิชัยพัฒนา หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อแพมเพิส สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง จำนวน ๖๐ คน ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุติดเตียงหรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ถนนสายเลียบคลองสนามมวย หมู่ที่ ๖,๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างเหมารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๑ ตำบลลาดบัวหลวง(ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed จ้างโครงการวางท่อเมนต์ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑,๔,๕,๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณะประโยชน์หนองวัวนอนเหนือและใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลลาดบัวหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างเหมาดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินบริเวณหนองวันนอนเหนือและใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลลาดบัวหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างเหมาผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรับรองแบบแปลนก่อสร้าง จำนวน ๘ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดมอเตอร์ 3 เฟส 30 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคลองสระพังโคลน(ฝั่งตะวันตก) หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(สำนักปลัด) จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อแพมเพิส สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง จำนวน ๖๐ คน ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุติดเตียงหรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างเหมารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมู่ที่ ๑ ตำบลลาดบัวหลวง(ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
1 - 50 (ทั้งหมด 400 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8