องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
cast ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา-ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
rss_feed ซื้อแพมเพิส สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง จำนวน ๖๐ คน ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุติดเตียงหรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อวัสดุตามโครงการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ป่วยติดเตียง จำนวน ๘๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ยี่ห้อ Brother Laser HL-L๓๒๓๐ จำนวน ๑๒ หลอด(สำหรับ ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านผู้พิการรายนางมะลิ สุขลักคินี หมู่ที่ ๑ ตำบลลาดบัวหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเหมาฉีดพ่นยากำจัดวัชพืช หมู่ที่ ๑,๔ - ๙ ตำบลลาดบัวหลวง จำนวน ๑๗ สาย ระยะทางรวม ๓๙,๓๙๕ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อพรมยางกันลื่น ขนาดกว้าง ๙๐ เซนติเมตร ยาว ๑๐ เมตร จำนวน ๓ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อวัสดุการเกษตร(สารกำจัดวัชพืช) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างเหมาผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรับรองแบบแปลนก่อสร้าง จำนวน ๖โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์(กองคลัง) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมตะแกรงกันนกรอบอาคารที่ทำการ อบต.ลาดบัวหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมเก้าอี้พักคอยสำหรับบริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ ขนาด ๔ ที่นั่ง จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในเขตพื้นที่ตำบลลาดบัวหลวง หมู่ที่ ๔,๕,๖,๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อวัสดุคลุมผิวจราจร (น้ำอ้อย) หมู่ที่ ๔,๕,๖,๘ ตำบลลาดบัวหลวง จำนวน ๑๒,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างเหมาปูแผ่นยางกันกระแทกพร้อมหญ้าเทียมบริเวณสนามเด็กเล่น พื้นที่รวม ๑๐๐ ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อวัสดุการเกษตร(สารกำจัดวัชพืช) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมไฟภายในสำนักงานและอาคารที่อยู่ในความดูแล จำนวน ๔๐ ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ ใช้สำหรับ ศพด.องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมสุขภัณฑ์ในห้องน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง จำนวน ๘ ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างก่อสร้างล้อมรั้วรอบ ศพด. ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างเหมาเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑๒ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส รายนายหวังดะการี เชิงศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การกีฬาเครื่องเล่นสนาม ขนาด ๓๐๐x๘๓๐x๓๓๐ ซม. จำนวน ๑ ชุด สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส รายนางสาวอุบลรัตน์ จินา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด ศก.๔ นิ้ว ลึก ๓๐๐ เมตร ประปาหมู่บ้านบริเวณบ้านนายวินัย สุขสาลี หมู่ที่ ๑ ตำบลลาดบัวหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน ๑ หลัง ราย นายสมเดช ตะพาบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงโรงจอดรถเพื่อใช้เป็นห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมเครื่องเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed จ้างเหมาผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรับรองแบบแปลนก่อสร้าง จำนวน ๒ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมบานประตูระบายน้ำเปิด - ปิด บริเวณริมคลองหัวแมลงวัน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมบานประตูระบายน้ำเปิด - ปิด บริเวณริมคลองหัวแมลงวัน หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน พัดลมไอน้ำแบบแขวน พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างเหมายานพาหนะ(ปรับอากาศ) จำนวน ๓ คัน ตามโครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและขับเคลื่อนดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อแพมเพิส สำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง จำนวน ๕๐ คน ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้พิการ ผู้ป่วย ผู้สูงอายุติดเตียงหรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับผู้เข้ารับการอบรมและของสมนาคุณในการดูงาน ตามโครงการอบรมเสริมสร้างความเข้มแข็งและขับเคลื่อนดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Brother Laser HL-L๓๒๓๐ จำนวน ๘ หลอด(สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Brother รุ่น MFC - ๙๑๔๐CDN จำนวน ๗ หลอด(กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างเหมารถแบคโฮเพื่อปรับพื้นที่ จำนวน ๑ คัน ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลาดบัวหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อวัสดุคลุมผิวจราจร(น้ำอ้อย) หมู่ที่ ๔,๕,๖,๘ ตำบลลาดบัวหลวง จำนวน ๑๒,๐๐๐ ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 29 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุตามโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างเหมาซ่อมแซมบานประตูระบายน้ำ เปิด - ปิด บริเวณริมคลองสาน หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างสำนักงาน อบต.ลาดบัวหลวง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างเหมาแรงงานพร้อมเครื่องจักร เพื่อวางท่อระบายน้ำทิ้งข้างสำนักงาน อบต.ลาดบัวหลวง ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างเหมาผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรับรองแบบแปลนก่อสร้าง จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๙ รายการ ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นเลิศด้านกีฬา ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงานพาร์ทิชั่นสำหรับกั้นห้อง ๒ อัน ใช้ติดตั้งที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๒ รายการ เพื่อวางท่อระบายน้ำทิ้งข้างสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Fuji Xerox รุ่น Docuprint CM๓๐๕df จำนวน ๗ กล่อง และหมึกเครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Canon MF๓๐๑๐ จำนวน ๔ กล่อง(สำนักปลัด) จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 9 สิงหาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
1 - 50 (ทั้งหมด 314 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7