องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รายละเอียดการสอบถาม

 

ตอนนี้ต้องจองคิวทำบัตรประชาชนล่วงหน้าไหมค่ะ

ท่านต้องสอบถามที่ว่าการอำเภอนะคะ

(โดย:น.ส.ปิยธิดา หวานชิต เขียนเมื่อ:29 สิงหาคม 2565)

ทำบัตรประชาชนใหม่ กี่โมงค่ะ

ทำบัตรประชาชนต้องไปที่ว่าการอำเภอลาดบัวหลวงนะคะ เวลาน่าจะ 8.30 -16.30 ค่ะ

(โดย:วันใหม่ เขียนเมื่อ:23 สิงหาคม 2565)

ต้องการทำบัตรประชาชน

ทำบัตรประชาชนต้องไปที่ว่าการอำเภอลาดบัวหลวงนะคะ

(โดย:จรินทร์ หอมแก้ว เขียนเมื่อ:20 กรกฏาคม 2565)

ทำบัตรประชาชน

ทำบัตรประชาชนต้องไปที่ว่าการอำเภอลาดบัวหลวงนะคะ

(โดย:สนม งามละมัย เขียนเมื่อ:20 กรกฏาคม 2565)

จองคิวทำบัตรประชาชน

ทำบัตรประชาชนต้องไปที่ว่าการอำเภอลาดบัวหลวงนะคะ

(โดย:นาย หนุ่ม เริงทรัพย์ เขียนเมื่อ:02 มิถุนายน 2565)

จองคิวจดทะเบียนสมรส

จดทะเบียนสมรสต้องไปที่ว่าการอำเภอลาดบัวหลวงนะคะ

(โดย:นุชจรี คำบ้านฝาย เขียนเมื่อ:22 พฤษภาคม 2565)

จองคิวทำบัตรประชาชน

ทำบัตรประชาชนต้องไปที่ว่าการอำเภอลาดบัวหลวงนะคะ

(โดย:อรวรรณ เหลืองช่างทอง เขียนเมื่อ:20 พฤษภาคม 2565)

ทำบัตรประชาชนบัตรหมดอายุ ทำนอกเขตได้ไหมครับ ผมอยู่บางเลนแต่อำเภอลาดบัวหลวงใกล้กว่าครับ ไปวันที่2-5-65

ได้ค่ะ

(โดย:วันชัย ศรีรอดไทร เขียนเมื่อ:01 พฤษภาคม 2565)

ทำบัตรประชาชนใหม่

ทำบัตรประชาชนต้องไปที่ว่าการอำเภอลาดบัวหลวงนะคะ

(โดย:มุกดา ประโยค เขียนเมื่อ:04 เมษายน 2565)

ทำบัตรประชาชนใหม่

ทำบัตรประชาชนต้องไปที่ว่าการอำเภอลาดบัวหลวงนะคะ

(โดย:มุกดา ประโยค เขียนเมื่อ:04 เมษายน 2565)

จองคิวทำบัตรประชาชน

ทำบัตรประชาชนต้องไปที่ว่าการอำเภอลาดบัวหลวงนะคะ

(โดย:บุญส่ง เอี่ยมสะอาด เขียนเมื่อ:08 มีนาคม 2565)

11 รายการที่ดำเนินการแล้ว