องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
12 สิงหาคม "วันผ้าไทยแห่งชาติ"
รายละเอียด : ตามที่รัฐบาลประกาศให้ วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เป็น "วันผ้าไทยแห่งชาติ" เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และเพื่อน้อมลำลึกในพระมหารุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง ในการส่งเสริม อนุรักษ์และฟื้นฟูผ้าไทย รวมถึงการต่อยอดผ้าไทย สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนและท้องถิ่น นายสมบูรณ์ กฤษสอาดใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง พร้อมด้วย สมาชิกสภา ข้าราชการ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง จึงขอร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง และร่วมประชาสัมพันธ์รณงค์วันผ้าไทยแห่งชาติ ในครั้งนี้ด้วย
ผู้โพส : สำนักปลัด