องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประชุมมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
รายละเอียด : นายสมบูรณ์ กฤษสอาดใจ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง ประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง เพื่อมอบนโยบายในการบริหารงาน และนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
ผู้โพส : สำนักปลัด