องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ลงพื้นที่สังเกตการณ์และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจนักเรียนและบุคลากรการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอินทอารีและโรงเรียนวัดสุทธาวาส
รายละเอียด : วันนี้เวลา 09.00 น. วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ♦️♦️นายสมบุญ การมิตรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง ลงพื้นที่สังเกตการณ์และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจนักเรียนและบุคลากรการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอินทอารีและโรงเรียนวัดสุทธาวาส เนื่องจากพบว่ามีนักเรียนและครูติดเชื้อโควิด-19 ♦️♦️โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลาดบัวหลวง นายเฉลียว ผลพิกุล ผอ.รพ.สต.ลาดบัวหลวง ร่วมตรวจคัดกรอง ATK ให้กับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดอินทอารี และนักเรียน ครู โรงเรียนวัดสุทธาวาส (ตามแผนเผชิญเหตุมาตรการเปิดเรียน ON - Site ของสถานศึกษา กรณีนักเรียน ครู และบุคลากรการศึกษา ติดเชิ้อโควิด-19 )
ผู้โพส : สำนักปลัด