องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
folder ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองเมฆขลา(ฝั่งทิศตะวันตก)ม.5
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยข้างบ้านนายมุด
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ซอยข้างบ้ายนายอำนวย
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกสายเลียบคลองโคกกาบ กุดชี(ฝังทิศเหนือ)ม.1,5,
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมบำรุงที่วิดน้ำ ม.1 ต.ลาดบัวหลวง
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองอ้ายไทร ม.8 ต.ลาดบัวหลวง
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุก ม.1,5,6,9 ต.ลาดบัวหลวง
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โคมไฟ LED ขนาด 100 วัตต์ จำนวน 60 อัน
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน ม.5 บริเวณซอยสนามมวย ม.5,6
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการว่างท่อประปาหมู่บ้าน ม.5 บริเวณรินถนนซอยสนามมวย ม.5,6 ต.ลาดบัวหลวง
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการวางท่อประปาหมู่บ้าน ม.5บริเวณซอยโคกกาบ-กุดชี
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรหินคลุกสายเลียบคลองหัวแมลงวัน ม.6
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนผิวจราจรหินคลุกสายเลียบคลองเหนือวัดสุทธาวาส ม.4,6
เผยแพร่วันที่ : 2 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารับรองแบบแปลนก่อสร้าง จำนวน 7 โครงการ
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 4
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถจัดเก็บขยะมูลฝอย หมู่ที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ 1,4,5,6,8
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
insert_drive_file ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เ้นโค้ง 3 หลัง
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลางยี่ห้อ toyota hilux vigo
เผยแพร่วันที่ : 19 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน :
1 - 20 (ทั้งหมด 174 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9