องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
folder ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
insert_drive_file ประกาศ ตรวจรับโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด ศก.4 นิ้ว ประปาหมู่บ้านบริเวณบ้านนายวินัย สุขสาลี ม.1
เผยแพร่วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารับรองแบบแปลนก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์(กองคลัง) 4 รายการ
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมตะแกรงกันนกรอบอาคาร อบต.
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมแซมเก้าอี้พักคอยสำหรับบริการประชาชจ
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.4,5,6,8
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคลุมผิวจราจร(น้ำอ้อย) ม.4,5,6,8
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมห้องส้วมบ้านผุู้ยากไร้ ม.6
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเดินสายไฟภายนอกพร้อมติดตั้งตู้ควบคุมไฟ ศพด.วัดหญ้าไทร
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาย้ายพร้อมติดตั้ง DLTV ศพด.อบต.ลาดบัวหลวง
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาเครื่องเล่นสนาม 1 ชุด
เผยแพร่วันที่ : 22 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมไฟภายในสำนักงาน จำนวน 40 ดวง
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร(สารกำจัดวัชพืช) จำนวน 3 รายการ
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาปูแผ่นยางกันกระแทกพร้อมหญ้าเทียมบริเวณสนามเด็กเล่น
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (ศพด.)
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศ เรื่องการตรวจรับโครงการ ก่อสร้าง คสล.ข้างสำนักงาน อบต.ลาดบัวหลวง
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน 2 รายการ
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซ่อมแซมสุขภัณฑ์ห้องน้ำ อบต.
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์ รัชการที่ 9
เผยแพร่วันที่ : 9 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 2
1 - 20 (ทั้งหมด 351 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18