องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างระดับตำแหน่ง ฉบับที่ 5 พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 38
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤษภาคม 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล พ.ศ.2546 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 173
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2545 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2561) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 206
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file พรบ.บริหารงานบุคคล พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นข้าราชการพนักงานฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 65
insert_drive_file สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 65
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1