องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล พ.ศ.2546 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2545 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2561) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : 39
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 40
insert_drive_file พรบ.บริหารงานบุคคล พ.ศ.2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นข้าราชการพนักงานฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 37
insert_drive_file สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 36
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2564 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 36
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1