องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
insert_drive_file รายงานผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2567
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 1
insert_drive_file รายงานผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2567 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file รายงานผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file รายงานผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2566
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤศจิกายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file รายงานผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 23
find_in_page รายงานผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 18
insert_drive_file รายงานผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file รายงานผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 26
insert_drive_file รายงานผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 19
insert_drive_file รายงานผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file รายงานผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 24
insert_drive_file รายงานผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file รายงานผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2566 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 32
insert_drive_file รายงานผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file รายงานผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตลุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 30
insert_drive_file รายงานผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file รายงานผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประกาศจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กรกฎาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 สิงหาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file รายงานผลดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2565 | โดย : กองคลัง | เปิดอ่าน : 36
1 - 20 (ทั้งหมด 31 รายการ) 1 2