องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
folder การสรรหาและการคัดเลือกบุคคล
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร พ.ศ.2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : pageview15
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : pageview37

folder การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
insert_drive_file การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2564 grade
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : pageview23
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการฯ พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : pageview26

folder หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : pageview24
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต. พ.ศ.2566 ฉบับที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : pageview30
insert_drive_file ประกาศ ก.อบต.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล พ.ศ.2546 grade
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : pageview24

folder หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2563 grade
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : pageview18
insert_drive_file หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับพนักงานส่วนตำบล grade
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : pageview17

folder หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
insert_drive_file การพิจารณาอุธรณ์และการร้องทุกข์ (ฉ.2) 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงาน grade
เผยแพร่วันที่ : 11 เมษายน 2566 | โดย : กองช่าง | เปิดอ่าน : pageview18