หัวข้อหลัก
งานนโยบายและแผน
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2564
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 1516 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 15 มิถุนายน 2564
การให้บริการ


  หน้าแรก     กองคลัง 

กองคลัง
กองคลัง  


นางสาวธัญจิรา ขำนิล
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


นางสาวจำลอง เณวิลัย
นักวิชาการคลัง


นางสาวนิตยา ม่วงทอง
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง


นางเบญจมาศ ภิรมย์ศรี
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ


นางสาวอรนุุช สุขเกษม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


ว่าที่ ร.ต.หญิง สุพัตรา ทรงเจริญ
ผู้ช่วยธุรการ
การให้บริการ
กฏหมายน่ารู้
หัวข้อหลัก
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวข้อหลัก
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.