ยินดีต้อนรับท่าน...เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 16 ตุลาคม 2561


  หน้าแรก     สภาพเศรษฐกิจ 

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพเศรษฐกิจ  

สภาพเศรษฐกิจ

อาชีพ

          อาชีพที่ทำรายได้ให้กับประชากรภายในตำบลมากที่สุด คือ อาชีพเกษตรกรรม โดยพื้นที่นิยมปลูก ได้แก่ ข้าว ไม้ผล เช่น มะม่วง มะพร้าว ฝรั่ง ชมพู่ ฯลฯ พืชไร่ เช่น ข้าวโพด  พืชผัก เช่น แตงกวา ถั่วฝักยาว พริก ผักชี ตั้งโอ๋ บวบ ฯลฯ

          ด้านการเลี้ยงสัตว์  ได้แก่ เลี้ยงโคนม แพะ ปลา และเกษตรนิยมเลี้ยงไว้เพื่อบริโภคภายในครอบครัว และนำบางส่วนมาจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้เสริม

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง

          -  สถานประกอบการน้ำมันเชื้อเพลิง           6      แห่ง

          -  อู่ซ่อมจักรยายยนต์                           3      แห่ง

          -  ร้ายขายข้าวปลูก/ลานตากข้าวปลูก          6      แห่ง  

การศึกษา

          - โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา          3   แห่ง

          - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน           1   แห่ง

          - ศูนย์ข้อมูลประจำตำบล                     1   แห่ง        

          - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                            3   แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

          - วัด              3   แห่ง

          - มัสยิด           1   แห่ง

          - สำนักสงฆ์                1   แห่ง

สาธารณสุข

          - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1  แห่ง

          - อัตราการมีและใช้สุขาราด ร้อยละ  100

มวลชนจัดตั้ง

          -  ลูกเสือชาวบ้าน         2      รุ่น

          -  อปพร.         3      รุ่น

          -  ชรบ.           1      รุ่น

 

ออนไลน์ทั้งหมด 16 คน
หมายเลข IP 54.224.89.34
คุณเข้าชมลำดับที่ 309,566
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2556-10-16

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


 
องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวหลวง
หมู่ที่ 4 ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13230
Tel : 0 3537 8446, 0 3537 9647 ต่อ 11-16  Fax : 0 3537 8446
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.